TD Rail & Industry fick hjälp med att formge ett nyhetsbrev.