IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. De har bland annat fått hjälp med layout av inbjudningar och rapporter.