Det här är ny och trevlig produktion. En personaltidning på 24 sidor som utkommer med 4nr/år.