Det här var en trevlig produktion. En personaltidning på 24 sidor som utkom med 4nr/år.