Under Utdanning är en tidning till Norska lärarstuderande, som utkommer 3 nr/år. Studenterna skriver texterna och bidrar med de flesta bilderna.