Under Utdanning var en tidning till Norska lärarstuderande, som utkom 3 nr/år. Studenterna skrev texterna och bidrog med de flesta bilderna.