MBR, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund hade redan en logo men de hade ännu inte de övriga grafiska elementen på plats. Här behövdes en grafisk manual för att underlätta en konsekvent och professionell kommunikation.