Här behövdes en tydlig och enkel företagspresentation, vars grund kunde användas för att bygga vidare på ytterligare produktioner.